Dasar Baru Pinjaman PTPTN

Adalah dimaklumkan bahawa semua pelajar yang ingin memohon pinjaman PTPTN hendaklah mengemukakan Borang (OMR) permohonan sebelum akhir bulan Disember 2007. Mulai 1.1.2008 semua permohonan baru pinjaman PTPTN wajib mempunyai Akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN).

1.0 DASAR-DASAR BARU PINJAMAN

1.1 Pemohon / ibu / bapa / penjaga pemohon yang sah hendaklah mempunyai akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) mulai 01 Januari 2008, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh PTPTN dari semasa ke semasa.

1.2 Pengecualian pembukaan akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) diberikan kepada pelajar yatim piatu, pemohon / ibu bapa / penjaga yang sah menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat / Pusat Zakat. Namun demikian setiap permohonan hendaklah dibuktikan dengan mengemukakan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan.

2.0 PENGGUNAAN BORANG OMR

2.1 Tempoh sah laku penggunaan borang OMR (Siri F) - PTPTN-P-01/1-2004 Pin.2 hanya sehingga 31 Disember 2007. Mulai 01 Januari 2008 hanya borang OMR (Siri G) - PTPTN-P-01/1-2004 Pin.3 dan borang OMR (Siri H) PTPTN-P-01/1-2004 Pin.4 hanya sah diterima pakai.

2.2 Pemprosesan borang-borang tersebut (berlainan siri) hendaklah dibuat secara berasingan. Ini bertujuan mengurangkan kesilapan dan tugas-tugas yang dibuat secara manual.

3.0 DOKUMEN SOKONGAN

3.1 salinan Kad Pengenalan pemohon (muka hadapan dan belakang dibuat salinan pada muka surat yang sama)

3.2 Salinan Surat Tawaran dari IPT

3.3 salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (bagi yang mengemukakan salinan slip keputusan peperiksaan SPM, hanya slip yang tidak melebihi tempoh 2 tahun dari tahun peperiksaan diambil boleh diterima pakai)

3.4 salinan transkrip keputusan peperiksaan dan sijil kelayakan masuk lain. Contoh: STPM / Diploma / Matrikulasi / Ijazah Sarjana Muda / Ijazah Sarjana (Master) (sila sertakan surat pengesahan tamat pengajian dari IPT yang mengendalikan kelayakan masuk tersebut jika pemohon belum menerima sijil dan pada transkrip peperiksaan juga tidak dinyatakan bahawa pelajar telah menamatkan pengajian / layak dianugerahkan sijil)

3.5 salinan buku akaun bank (muka surat yang tercatat nombor akaun) / Slip / Pengesahan nombor akaun bank yang telah ditetapkan oleh IPT masing-masing.

3.6 salinan terkini Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC) / Slip Gaji / Kad Pesara / Borang Pengesahan Pendapatan Ibu Bapa / Penjaga dan Pasangan Penjaga / Pemohon dan Pasangan.

3.7 salinan kad pengenalan ibu dan bapa kandung. Sekiranya ibu atau bapa kandung meninggal dunia / tidak dapat dikesan, sila sertakan salinan sijil kematian / akuan sumpah.

3.8 salinan surat pengesahan / surat akuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat / Pusat Zakat, sekiranya pemohon / ibu / bapa / penjaga merupakan penerima bantuan bulanan dari agensi berkenaan.

 

0 ulasan: